Om du letar efter ett grönt staket kommer du snart till bokhäcken. Detta är inte för ingenting, för denna häck…

För ett antal växter kan de ibland använda lite extra stöd. Oavsett om det är bönor eller gurkor i grönsaksgården…